Екологічні проблеми сучасності


Сучасна екологічна ситуація у світі, з якою пов'язані проблеми охорони
і відтворення біологічних ресурсів, склалася як наслідок дії таких факторів:

Ускладнення і кількісного зростання антропосистеми; досягнутого рівня розвитку
промисловості і сільськогогосподарства; недостатньої уваги збоку багатьох
урядів та парламентів до екологічних проблем; слабкого контролю за станом
природних ресурсів; неповноти наукового пізнання організації і розподілу
життя на Землі; екологічної необізнаності більшості населення.


Cміття


Серед усіх проблем учасни/-ці дослідження найчастіше згадували нерегулярний вивіз
сміття
засмічення міських вулиць і зелених зон, відсутність інфраструктури для сортування
і нестачу сміттєспалювальних заводів.

Проблема сміття є «видимою»: люди стикаються з нею щодня і
саме тому вона їх турбує найбільше. Учасни/-ки дискусій багато
говорили про нерегулярність вивезення сміття з прибудинкових
територій і засміченість публічних просторів.
«Хвилює, в першу чергу, вивіз сміття. Тому що його багато накопичується
і часто його можна зустріти по місту, на вулицях, особливо, під час великих заходів».


Якість повітря


Якість повітря. Загазованість, смог і забрудення повітря є ще однією проблемою,
про яку говорили учасни/-ки дослідження.
Особливу увагу на неї звертають люди, які нещодавно переїхали в Київ.
На думку респондент/-ок, у майбутньому ситуація погіршиться: з появою нов
их мешкан/-ок у місті збільшиться кількість приватних автомобілів і зросте забруднення повітря.

Світове господарство щорічно викидає в атмосферу більше 15 млрд т вуглекислого газу,
200 млн т оксиду вуглецю, понад 500 млн т вуглеводнів, 120 млн т золи та ін.
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу становить більше 19 млрд т.
Діоксид (SO2) і триоксид (SO3) сірки є головними
компонентами забруднення природного середовища при спалюванні палива.


Проблема питної води


Дефіцит питної води зв'язаний з результатами зміни клімату, з діяльністю людини,
яка призводить до скорочення водних ресурсів через забруднення прісноводних екосистем а також з наслідками
урбанізації та змін з землевикористанням.
Зі статистикою, майже 1/5 частина світового населення живе в районах в яких спостерігається
серйозна нестача чистої питної води.

Крім того, 1/4 частина населення живе в країнах що розвиваються,
які відчувають нестачу через відсутність інфраструктури, яка необхідна для збору води з водоносних
горизонтів та річок.
Однією з основних проблем є проблема забруднення прісної води, яка суттєво знижує вже існуючі запаси.
Цьому забрудненню сприяють промислові викиди і стоки, змив добрив з полів, а також проникнення солоної
оди в прибережних зонах в водоносні шари через відкачування ґрунтових вод.


Вирубка лісів


Раніше площа лісопокриття у світі становила 80 млн км²,
нині вона скоротилася до 30 млн км², тобто знищено
вже дві третини. За останні 200 років площа лісів
скоротилась як мінімум у 2 рази. Лише за 15 років (1990—2005 pp.) планета втратила понад
125 млн га лісу, це близько 8 млн га втрачалось щорічно. На сьогодні на Землі знищується 14 млн га. лісу
щороку. З них 130 000 км² (0,8 — 2 %)

тропічних лісів, які є «легенями» планети. Світова заготівля
деревини сягає 5 млрд м³. Щорічний обсяг заготівель деревини у світі перевищує річний
приріст на 20-24 %. З 80 % площі рубання лісу отримують низькоякісну деревину і тільки з 20 % площі
— ділову деревину високої якості. Найбільша площа лісів збереглася в Євразії.

Це близько 40 % усіх світових лісів і майже 42 % загального
запасу деревини, у тому числі 2/3 обсягу
деревини найкоштовніших порід. Найменше покриття лісами має Австралія.
До значного збезлісіння територій призвели
«Зелена революція», використання
стародавньої
системи підсічного землеробства населенням Африки,
Індонезії та Латинської Америки. Сьогодні генофонд лісів значно підірваний,
збезлісіння викликає значну ерозію ландшафтів.


Причини екологічних проблем


Причини екологічних проблем Культура, байдужість і мала поінформованість найчастіше називалися учасни/-цями дослідження як причини екологічних проблем. Одружені люди та активіст/-ки
звертали увагу на проблему надмірного споживання,
називаючи це «жадібністю» або «вещизмом»
«Київ не розрахований на таку кількість машин, як би банально це не звучало».

Студентки та студенти наголошували на необхідності
пропаганди екологічно свідомої поведінки
«Дуже багато людей не є грамотними саме в екологічному плані.
Тобто вони не слідкують за тим, що вони викидають, скільки вони викидають».
Відсутність державної політики була другою найчастіше
згадуваною причиною екологічних проблем. Сюди учасни/-ці відносили корупцію, відсутність ефективної
системи покарань, відсутність необхідної інфраструктури для сортування
і переробки сміття, неякісну роботу комунальних служб,
а також відсутність підтримки екологічних ініціатив. Вони також називали небажання бізнесу
впроваджувати нові екологічні технології
У всіх групах відбулася дискусія щодо того, яка з цих
причин є первинною і важливішою: відсутнсть
належної державної політики чи побутові практики у суспільстві. Наприклад, у групі студентів і студенток
один учасник стверджував, що «перекладати» відповідальність на органи влади неправильно:
зміни варто починати з себе,адже держава робить лише те,
на що є запит від суспільства. Проте,більшість учасниць та учасників не погодилися з таким твердженням.
Екологічна поведінка Більшість учасниць та учасників дослідження сказали,
що хочуть практикувати екологічну поведінку щодня.
На це впливає оточення та популярність тих чи
інших практик серед знайомих. Щоправда, студенти та студентки погоджувалися змінювати свою поведінку лише якщо
це не завдасть відчутних незручностей або
принесе економічну вигоду,наприклад, економію особистих грошей.